مقررات تازه آمریکا برای معاملات دارویی و غذایی با ایران

دولت آمریکا سازوکار تازه‌ای ارائه کرده تا از محدودیت شرکت‌ها و دولت‌ها برای معامله کالاهای انسان‌دوستانه با ایران، زیر سایه تحریم‌های آمریکا، کاسته شود. این سازوکار جدید اما با توجه به نبود قوانین مربوط به شفافیت مالی در ایران، به نوعی تعریف شده که می‌تواند شرایط معامه دارو و غذا با ایران را اتفاقا سخت تر کند.

شبنم شعبانی گزارش می‌دهد.