بازگرداندن یک "ابربدهکار بانکی" به ایران؛ قوه قضائیه می گوید دانیال‌زاده پذیرفته که در تحقیقات همکاری کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگرداندن یک "ابربدهکار بانکی" به ایران

قوه قضائیه ایران با انتشار تصاویری از استرداد رسول دانیال زاده می‌گوید که او قبول کرده به ایران بازگردد و در تحقیقات، همکاری‌ کند. رسانه‌های ایران، آقای دانیال‌زاده را سلطان فولاد و ابربدهکار بانکی نامیده‌اند. گفته شده که او چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد. مقام های قضایی از ارتباط او با افرادی نزدیک به رئیس جمهوری فعلی و رئیس پیشین قوه قضائیه خبر داده اند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.