افزایش بهای بنزین در ایران و سونامی قیمت‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش بهای بنزین در ایران و سونامی قیمت‌ها

بیش از دو هفته از افزایش قیمت بنزین می گذرد. بسیاری از دارندگان خودرو، سهمیه ۶۰ لیتری این ماهشان را استفاده کرده‌اند و حالا باید باکها را با بنزین سه هزارتومانی پر کنند. تا دو هفته پیش، مصرف دویست لیتر در ماه، دویست هزار تومان برای یک خانواده خرج داشت، حالا نیم میلیون تومان. این را بگذارید کنار افزایش شدید قیمت سایر کالاها. در حالی که وزرای دولت می گفتند افزایش فیمت بنزین اثر ناچیزی بر قیمت دیگر کالاها دارد، خبرگزاری ایرنا از افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی نرخ حمل و نقل خبر داده، افزایشی که به بسیاری از بخشهای دیگر سرایت خواهد کرد. همزمان کارشناسان درباره اثرات روانی این سیاست بر قیمتها هم هشدار داده‌اند. با همه این اوصاف گروهی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش قیمت بنزین تصمیم درستی بوده است.

محمد امینی گزارش می‌دهد.