تجارت ایران و اروپا زیر سایه سنگین تحریم‌های آمریکا

در میانه‌ دعواهای سیاسی بین ایران و آمریکا، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا به یک چهارم تقلیل یافته؛ رویدادی که می‌تواند به صنعت و تولید در ایران صدمه بزند. دولت ایران هم مدت‌هاست آمار تجارت با اروپا را منتشر نمی‌کند تا شاید ابعاد این خسارت اقتصادی مشخص نشود.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.