بودجه ای که متحول نشد؛ دولت روحانی با کسری بودجه چه می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بودجه‌ای که متحول نشد؛ دولت روحانی با کسری بودجه چه می‌کند؟

لایحه بودجه سال آینده ایران برخلاف تبلیغات دولت با ویژگی‌های لوایح پیشین تنظیم شده است. تصور بر این بود که در بودجه امسال و همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی، اعتبار نهادهای غیر مولد و معافیت مالیاتی دستگاه‌های اقتصادی تحت نظارت رهبر ایران قطع شود. اما این بار هم فرصت جبران کمبود منابع از این مسیر از دست رفت. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود می گوید، منابع دولت در لایحه بودجه، غیرواقعی برآورد شده و تحقق ارقام بودجه دور از انتظار است.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.