وزیر نفت ایران می‌گوید عراق پول گاز را نمی‌دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر نفت ایران می‌گوید عراق پول گاز را نمی‌دهد

ایران می‌گوید عراق پول گازش‌ را نمی دهد. مشکل دریافت پول گاز صادراتی ایران به عراق یک‌سال است که مطرح شده است. اما این مسئله چقدر به تحریم‌های آمریکا مربوط است؟

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.