ضربه کرونا به اقتصاد ایران در آستانه نوروز

ضربه کرونا به اقتصاد ایران در آستانه نوروز

نوروز در ایران فرصتی برای کسب درآمد بسیاری از بنگاه‌های تجاری در ایران است. امسال اما خبری از رونق نوروزی نیست. شیوع ویروس کرونا، فعالیتهای اقتصادی را محدود کرده است. همزمان اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین دوران خود تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و حالا ابعاد رکود اقتصادی ایران بزرگتر از گذشته به نظر می‌رسد.

شیدا هوشمندی گزارش می دهد.