گزارش‌ها از کاهش صادرات نفت ایران به کمترین میزان در دهه‌های اخیر

گزارش‌ها از کاهش صادرات نفت ایران به کمترین میزان در دهه‌های اخیر

خبرگزاری رویترز گزارش داده که صادرات نفت ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های آمریکا و کاهش خرید نفت از سوی چین به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار کپلر، شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران در ماه آوریل به طور متوسط ۷۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه پیش از آن، بیش از ۲۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است. این گزارش حاکی است به دلیل مشکل بودن ارزیابی دقیق حجم نفت صادراتی، ممکن است رقم واقعی صادرات نفت ایران تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد که البته آن هم در چند دهه گذشته بی‌سابقه است.

گفتگو با الکس بوث مدیر بخش تحقیق شرکت داده‌های انرژی (کپلر) از لندن.