تاثیر گسترش ویروس کرونا بر نابرابری اقتصادی در جهان

تاثیر گسترش ویروس کرونا بر نابرابری اقتصادی در جهان

همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نه تنها جان صدها هزار نفر را گرفته بلکه نان میلیون‌ها نفر را هم بریده است. شیوع این ویروس که ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جهان زده می‌تواند باعث بزرگ‌ترین شکاف‌ اجتماعی و اقتصادی قرن شود.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.