آنچه کرونا بر سر صنعت خودرو سازی آرژانتین آورد

آنچه کرونا بر سر صنعت خودرو سازی آرژانتین آورد

آرژانتین پیشینه اقتصادی پر فراز و نشیبی داشته و حالا با شیوع کرونا ممکن است مشکلات بیشتری هم در راه باشد. دو سال از رکود اقتصادی این کشور می گذرد و یک سوم از جمعیتش در فقر زندگی می کنند. از دو ماه پیش هم به خاطر قرنطینه فعالیت‌های اقتصادی به طور کامل متوقف شده است. یکی از صنایع حیاتی آرژانتین، خودروسازی است. طی ماه گذشته حتی یک خودرو هم تولید نشده. خودروسازان آرژانتینی حالا با چالش‌های بزرگی روبرو هستند.

ناتالیو کوسوی گزارش می‌دهد.