صنعت خودروسازی ایران، ۷۵ هزار همای اقبال و میلیونها شانه

صنعت خودروسازی ایران، ۷۵ هزار همای اقبال و میلیونها شانه

دهها هزار متقاضی خوش شانس در ایران در یک قرعه کشی برنده شدند که اگر همه چیز مطابق پیشبینی انجام شود، هرکدام بین ۲۵ تا ۸۰ میلیون تومان سود می‌کنند. دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام کردند که ۷۵ هزار دستگاه خودرو را به قیمت کارخانه و به صورت قرعه کشتی پیش‌فروش می‌کنند. اینکه خودرو به چه شکلی و چه کیفیتی دراختیار مشتریان برگزیده قرار گیرد، هنوز خیلی روشن نیست.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.