کرونا سومین اقتصاد بزرگ دنیا را به شدیدترین رکود تاریخش برد

کرونا سومین اقتصاد بزرگ دنیا را به شدیدترین رکود تاریخش برد

شیوع ویروس کرونا، سومین اقتصاد بزرگ دنیا را با شدیدترین رکود اقتصادی تاریخ معاصرش را مواجه کرده است. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نزدیک به هشت درصد نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش پیدا کرده است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.