گرانی کره و تخم‌مرغ؛ قیمت مواد غذایی در ایران در دو سال دو برابر شده

گرانی کره و تخم‌مرغ؛ قیمت مواد غذایی در ایران در دو سال دو برابر شده

در روزهای اخیر، کره و تخم‌مرغ -یا بهتر است بگوییم گرانی‌شان- به بحث داغ محافل در ایران تبدیل شده‌اند. ظرف تنها چند هفته، قیمت هر شانه تخم‌مرغ از حدود ۲۰ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده‌است. کره صد گرمی هم که چهار هزار تومان بود حالا ۱۴ هزار تومان شده. دولت گرانی تخم‌مرغ را به گردن صادراتش انداخته و درباره کره هم گفته که دیگر نمی‌تواند برای وارداتش ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهد.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.