استفاده از بورس در ایران برای تامین مسکن؛ آیا رویای صاحبخانه شدن کم درآمدها عملی می‌شود؟

استفاده از بورس در ایران برای تامین مسکن؛ آیا رویای صاحبخانه شدن کم درآمدها عملی می‌شود؟

افزایش قیمت مسکن در ایران ظرف یک‌سال گذشته خرید خانه را برای بسیاری مشکل‌تر از قبل کرده است. عده‌ای از کارشناسان حوزه مالی و مسکن به دولت پیشنهاد داده‌اند برای حل مساله مسکن از ظرفیت بورس استفاده کند. طرحی که مشابه آن در برخی کشورها تجربه شده و گفته می‌شود برای کمک به خانه‌دار شدن افراد کم‌درآمد می‌تواند مفید باشد.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.