مخالفت رهبر ایران با بخشی از بودجه ۱۴۰۰

مخالفت رهبر ایران با بخشی از بودجه ۱۴۰۰

گره بودجه سال آینده ایران روز به روز کورتر می‌شود. انتقادها درباره کسری بودجه و پیش‌بینی‌های نه چندان واقع‌بینانه دولت از درآمدهایش در سال ۱۴۰۰ کم بود، نامه دفتر رهبری هم اضافه شد. نامه‌ای که در آن با درخواست دولت برای کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفتی، و نیز برداشت حدود سه میلیارد یورو از این صندوق، مخالفت شد. اقدامی که خلائی پنجاه هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد می‌کند. به همین دلیل مجلس از دولت خواسته که بودجه را اصلاح کند و گفته این بودجه سیاسی است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.