آزادی و دموکراسی، قربانی رشد اقتصادی در بنگلادش

آزادی و دموکراسی، قربانی رشد اقتصادی در بنگلادش

در پنجاه سال گذشته، بنگلادش خود را از کشوری زخمی از جنگ، سیل و طوفانهای ویرانگر به کشوری در حال رشد از نظر اقتصادی تبدیل کرده است. سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که بنگلادش از فهرست کشورهای 'توسعه نیافته' خارج شود. با وجود رشد اقتصادی چشمگیر، وضعیت دموکراسی و آزادی در بنگلادش همچنان در حال بدتر شدن است.

اکبر حسین از داکا گزارش می‌دهد.