چین به دنبال گسترش نفوذش در جهان

چین به دنبال گسترش نفوذش در جهان

امضای توافق همکاریهای ایران و چین، در ادامه نزدیک تر شدن روابط این دو کشور در پنج سال گذشته است؛ زمانی که چین سطح همکاری با ایران را به 'شریک همه جانبه استراتژیک' ارتقا داد. ایران تنها کشوری نیست که در شبکه شرکای راهبردی چین قرار گرفته. این کشور از میانه دهه ۹۰ میلادی، طبقه‌بندی گسترده‌ای برای این دست همکاریها ایجاد کرده و در مسیر اجرای آن تابحال با حدود هفتاد کشور، توافقهایی امضا کرده است.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.