مخالفت مجلس ایران با اضافه برداشت دولت از درآمدهای نفتی

مجلس
Image caption مجلس با برداشت اضافه درآمدهای نفتی از سوی دولت مخالفت کرد

نمایندگان مجلس ایران با برداشت اضافه درآمدهای نفتی از سوی دولت در لایحه بودجه مخالفت کرده و به آن رای منفی دادند.

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده بود که اگر درآمدهای نفتی از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه بیشتر شود، دولت بتواند مبلغ شش هزار و یکصد میلیارد تومان (حدود شش میلیارد دلار) از این درآمد را هزینه کند.

قرار بود که این بودجه در طرح های عمرانی جدید در حوزه آب، حمل و نقل، مسکن و سلامت هزینه شود اما نمایندگان مجلس آن را مغایر قانون برنامه چهارم توسعه تشخیص دادند و به آن رای ندادند.

بنابر قانون برنامه چهارم توسعه که سال آینده آخرین سال اجرای این برنامه پنج ساله است، دولت باید مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در تذکری آئین نامه ای گفت چون پیشنهاد دولت برای برداشت اضافه درآمدهای نفتی، مغایر قانون برنامه چهارم توسعه است باید دو سوم نمایندگان به آن رای بدهند.

آقای توکلی گفت که دولت نمی تواند پیش از واریز درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، این درآمدها را هزینه کند.

بنابر قانون دولت باید اضافه درآمد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. نیمی از درآمدهای این حساب باید در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت. بنابر قانون تاسیس این حساب، اگر درآمدهای ارزی دولت کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه بود، می توانست مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

این در حالی است که در سالهای اخیر درآمدهای ارزی هیچگاه کمتر از پیش بینی بودجه نبوده است اما دولت هر ساله مبالغی را از این حساب برداشته است و گزارشها نشان می دهد که منابع این حساب با تعهداتی که وجود دارد ناچیز است.

برآورد می شود که مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال حدود ۱۳ میلیارد دلار باشد ولی با توجه به این که در بودجه سال آینده یپش بینی شده که دولت ۱۴ میلیارد دلار از این حساب برداشت کند، اگر قیمت نفت همچنان پائین باشد، چیزی در این حساب باقی نخواهد ماند.

به گفته آقای توکلی، تاکنون دولت حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است در حالی که باید ۴۰ درصد از منابع آن صرف پرداخت وام به بخش خصوصی شود و نباید تمام آن در اختیار دولت قرار بگیرد.

بنابر قانون بودجه سال آینده معادل ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از درآمدهای نفتی باید در اختیار دولت قرار بگیرد و دولت پیش بینی کرده بود که مازاد درآمد نفتی تا مبلغ شش هزار و یکصد میلیارد تومان نیز در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس با آن مخالفت کرد

مطالب مرتبط