بانک مرکزی اروپا و انگلستان نرخ بهره را کاهش دادند

Image caption آقای تریشه از تغییر پیش بینی بانک مرکزی اروپا از میزان رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو خبر داد.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای کشورهای حوزه یورو با نیم درصد کاهش به 1.5 درصد رساند.

این کاهش که در تاریخ فعالیت بانک مرکزی اروپا (از سال 1999) بی سابقه بوده همزمان با اقدامی مشابه از سوی بانک مرکزی انگلستان انجام شد که این نهاد نیز نرخ بهره را به 0.5 درصد رساند.

در حال حاضر نرخ بهره بانک های مرکزی آمریکا و ژاپن در عمل برابر با صفر هستند.

این پنجمین بار است که بانک مرکزی اروپا از ماه اکتبر سال 2008 نرخ بهره را کاهش می دهد (از رقم اولیه 4.25 درصد) و بانک مرکزی انگستان نیز در همین مدت شش بار نرخ بهره خود را با هدف جلوگیری از تبعات رکودی گسترده کاهش داده است (از رقم اولیه 5 درصد).

بانک مرکزی انگلستان با اتخاذ تصمیم جدید، در عمل اقدام به چاپ و انتشار پول می کند و توسط آن بیش از یکصد میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و دیگر منابع را از بانک های تجاری خریداری خواهد کرد.

امیدواری دولت بریتانیا آن است که بانک های تجاری با در اختیار داشتن پول بیشتر (حاصل از فروش اوراق قرضه) دوباره هزینه گرفتن وام را برای مشتریان عادی کاهش دهند و به این طریق مجددا شرایط رشد اقتصادی فراهم شود.

در حال حاضر در میان مردم عادی کسانی از کاهش نرخ بهره متضرر شده اند که با نگهداری سرمایه های خود در بانک قصد داشتند از سود بهره دارایی خود بهره ببرند، اما کاهش نرخ بهره این موقعیت را از آنها گرفته است.

در برابر، بسیاری از کسانی که مشغول پرداخت بهره وام های بزرگ (از جمله مسکن) بر اساس نرخ متغیر بهره بانک مرکزی بوده اند، با کاهش نرخ بهره مواجه شده اند و عملا از فشار اقتصادی بر روی آنها کاسته شده است.

افت رشد اقتصادی اروپا

ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا همزمان با اعلام خبر کاهش نرخ بهره، از تغییر پیش بینی این نهاد از نرخ رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو خبر داد و گفت تولید ناخالص داخلی در 16 کشور حوزه یورو بین 2.2 تا 3.2 درصد کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی اروپا در پیش بینی اخیر خود که در ماه دسامبر سال 2008 صورت گرفت اعلام کرده بود که در طی سال 2009 یا اقتصاد کشورهای این حوزه رشدی نخواهد داشت یا دچار تنزلی یک درصدی خواهند شد.

این سازمان همچنین رشد اقتصادی بین 0.5 تا 1.5 درصد را برای این کشورها در سال 2010 پیش بینی کرده بود اما در برآورد تازه خود این پیش بینی را به رقمی بین 0.7- درصد تا 0.7 درصد تغییر داد.

این پیش بینی بیش از هر چیز نشاندهنده نظر آقای تریشه است که به اعتقاد او اقتصاد جهان "در ماه های اخیر به شدت ضعیف شده" اما در سال 2010 "به تدریج از این شرایط خارج خواهد شد."

هرچند هیچ اقدام واحدی برای تحریک اقتصاد کشورهای حوزه یورو برای خروج از رکود انجام نشده اما آقای تریشه تاکید کرد که او "موازینی غیر استاندارد" را برای تغییر شرایط موجود در پیش گرفته است.

امروز (پنجشنبه پنجم مارس) همچنین آماری اعلام شد که بر اساس آن برآوردهای مبنی بر کاهش رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو تایید گردید.

بر اساس آمار تازه تولید ناخالص داخلی این کشورها در سه ماهه آخر سال 2008 به نسبت دوره مشابه در سال 2007 به میزان 1.3 درصد کاهش یافت.

مطالب مرتبط