نشانه های امیدوارکننده به بهبود اقتصاد جهانی

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می گوید اولین بارقه های امید در اقتصاد آمریکا دیده می شود اگر چه برای بازگشت به دوره رشد اقتصادی هنوز دشواری های زیادی در راه است.

باراک اوباما در سخنرانی خود گفت اقداماتی که برای کمک به صنعت بانکداری، مسکن و بازار اتومبیل به عمل آمده، سبب ایجاد خوش بینی به چشم انداز اقتصادی شده است.

ولی آقای اوباما هشدار داد که رکود اقتصادی کنونی به اخراج تعداد بیشتری از کارمندان و کارگران خواهد انجامید.

این اظهارات در پی نشانه های متناقض درباره وضعیت اقتصادی آمریکاست.

تازه ترین آمار نشان می دهد که قیمت خرده فروشی در ماه مارس باز هم کاهش یافته است.

بهبود در وضعیت بانک های اروپایی

در تحولی دیگر اعلام شده که بهای سهام بانک ها و دیگر نهادهای مالی اروپایی معادل یک چهارم افزایش یافته است.

این بهبود پس از آن بود کهGoldman Sachs غول بانکی آمریکا اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری میلادی یک میلیارد و 800 میلیون دلار سود کرده است.

در لندن بهای سهام بانک بارکلی 12 درصد افزایش یافت و Royal Bank Of Scotland نیز که با مشکلات مالی متعدد مواجه است سهامش 7 درصد افزایش یافت.

افزایش مشابهی در بهای سهام بانک های آلمانی و فرانسوی نیز دیده می شود.

گزارشگر بی بی سی در امور بازرگانی می گوید خبرهای مثبت موجب این امیدواری شده که بحران مالی جهانی ممکن است در حال فروکش کردن باشد.

مطالب مرتبط