بانک مرکزی انگلستان چرچیل پنج پوندی چاپ می‌کند

بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده که از سال ۲۰۱۶ پشت اسکناس‌های ۵ پوندی تصویر وینستون چرچیل، نخست‌وزیر دوران جنگ را چاپ می‌کند.

رئیس بانک مرکزی انگلستان گفته که وینستون چرچیل به دلیل اهمیتی که به عنوان "قهرمان تمامی جهان آزاد" داشته به این منظور انتخاب شده است.

هم‌اکنون تصویر الیزابت فرای، از شخصیت‌های خَیِر قرن نوزدهم که به ویژه به وضع زندانیان رسیدگی می‌کرد، پشت اسکناس ۵ پوندی نقش بسته است.

چارلز داروین زیست‌شناس، آدام اسمیت اقتصاددان و جیمز وات مخترع دیگر شخصیت‌هایی هستند که پشت اسکناس‌های انگلستان تصویر شده‌اند. روی اسکناس‌ها هم چهره ملکه الیزابت چاپ می‌شود.

در اسکناس‌های جدید کنار تصویر چرچیل جمله مشهورش که "چیزی ندارم که تقدیم کنم مگر خون، رنج، اشک و عرق" نوشته شده است. او این جمله را به هنگام روی کار آمدنش در مجلس بریتانیا بیان کرد.

در پس زمینه ساعت بیگ بن روی ساعت سه ایستاده که زمان تقریبی همان سخنرانی است. همچنین تصویری از جایزه نوبل ادبیات، که در سال ١٩۵٣ به چرچیل رسید در طراحی ۵ پوندی جدید به چشم می‌خورد.

وینستون چرچیل در دوران جنگ جهانی دوم ربری بریتانیا را به عهده داشت و بسیاری او را مهمترین نخست‌وزیر بریتانیای معاصر می‌دانند.

مطالب مرتبط