نوسان در بازار بورس تهران

شاخص کل سهام در بورس تهران که در روزهای اخیر در حال سقوط بود، امروز و پس از کاهش مختصر ارزش ارزهای خارجی، در حدود ۷۲ هزار و ۱۲۰ واحد متوقف شد.

کارشناسان بازارهای مالی ایران معتقد بودند که حس بی ثباتی ناشی از کاهش قیمت نفت، افزایش بهایارزهای خارجی و مبهم ماندن نتیجه مذاکرات اتمی ایران و قدرتهای جهانی که به معنای تداوم تحریم های اقتصادی است، عوامل اصلی افت بازار سهام بوده است.

مقامات اقتصادی و بانکی ایران در یکی دو روز گذشته در مورد ثبات قیمت ارز اطمینان دادند و امروز ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد نسبت به روز قبل حدود ۷۰ تومان کاهش یافت و به ۳۳۵۵ تومان رسید.

گفته می شد که روند رو به افزایش قیمت دلار و ابهام در مورد دسترسی کشور به منابع ارزی (به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و قیمت نفت) باعث سرازیر شدن سرمایه ها به بازار ارز و افت ارزش سهام شده است.