نرخ بیکاری در ایران افزایش یافت

حق نشر عکس 1
Image caption تغییرات نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳- منبع: مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران گزارش داده که نرخ بیکاری در پائیز به ۱۰.۵ درصد رسیده وکه نسبت به تابستان یک درصد افزایش نشان می دهد. تعداد بیکاران در پائیز دو میلیون و ۵۲۰ هزار نفر بوده است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در پائیز امسال ۲۳ میلیون و ۹۳۲ هزار نفر بوده که اگر جمعیت بیکاران را از آن کم کنیم بیشتر از ۲۱ میلیون و ۴۱۲ هزار نفر آنها شغل دارند و بقیه بیکار هستند.

بنابر این گزارش، نرخ بیکاری در مردان ۸/۷ درصد و نرخ بیکاری زنان بیشتر از ۲۰ درصد بوده است.

این گزارش نشان می دهد که بخش عمده ای از بیکاران را جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله تشکیل می دهند و نرخ بیکاری در میان آنها ۲۱.۸ درصد است. از مجموع بیکاران در پائیز امسال بیشتر از یک میلیون و ۵۵۹ هزار نفرشان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند.

در این میان، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۳۹ درصد است و بیشتر از ۵۲۵ هزار نفر از زنان در این گروه سنی بیکار بوده اند.

حق نشر عکس MEHR

شاغل در تعریف مرکز آمار به کسی گفته می شود که یک ساعت در هفته کار کند و برای همین هم برخی کارشناسان می گویند تعداد بیکاران واقعی بسیار بیشتر از این رقم است.

نزدیک به نیمی از شاغلان یعنی بیشتر از ده میلیون نفرشان در بخش خدمات مشغول کار هستند و بعد از آن حدود هفت میلیون و ۳۵۹ هزار نفر شان در بخش صنعت کار می کنند.

سهم اشتغال بخش کشاورزی از همه بخش ها کمتر است و تنها سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از شاغلان ایرانی در این بخش کار می کنند.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در پائیز سال گذشته با پائیز امسال نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۶.۷ درصد به ۳۷.۳ درصد افزایش پیدا کرده است و این به معنای آن است که تعدادی از کسانی که در سن کار قرار دارند و خواهان گرفتن شغل بودند، بیشتر شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۸۴ در بالاترین سطح یعنی ۴۱ درصد بوده است اما پس از آن نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

اقتصاد ایران در دو سال اخیر با رکود شدید مواجه بوده و گزارشها نشان می دهد در این مدت از تعداد شاغلان کاسته شده است و تعداد زیادی شغل خود را از دست داده اند.

بنابر آمارهای رسمی در فاصله یک سال نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است.

بنابر گزارش مرکز آمار، به ترتیب استانهای کرمانشاه با ۱۵.۳ درصد، لرستان با ۱۴.۹ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۴.۱ درصد، مازندران با ۱۳.۸ درصد و خراسان شمالی با ۱۳.۵ درصد دارای بیشترین میزان بیکاری و در مقابل استانهای مرکزی با ۵.۵ درصد، همدان با ۶.۴ درصد و یزد با ۶.۷ درصد کمترین میزان بیکاری را داشته اند.

مطالب مرتبط