بحران مالی باعث مرگ نیم میلیون نفر در اثر سرطان شد

بیمارستانی در ونزوئلا
توضیح تصویر،

بیمارستانی در ونزوئلا - ضعف خدمات درمانی از جمله عوامل افزایش مرگ و میر بوده است

بحران مالی به افزایش قابل توجه در آمار مرگ در نتیجه ابتلای به سرطان منجر شد.

تحقیقاتی که اخیرا انجام شده حاکی از آن است که بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی، آمار مرگ و میر در اثر ابتلای به سرطان در سطح جهانی، ۵۰۰ هزار مورد افزایش یافت. این افزایش آماری به عدم دسترسی مبتلایان به امکانات پزشکی لازم به خاطر افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد و همچنین، اقدام دولت‌ها در کاستن از بودجه خدمات درمانی نسبت داده شده است.

دست اندرکاران این تحقیقات در گزارش خود توانسته‌اند بین افزایش مرگ در اثر ابتلای به سرطان از یکطرف، و بالا رفتن نرخ بیکاری و کاهش بودجه خدمات درمانی عموم از طرف دیگر رابطه آماری معناداری بیابند. به عبارت دیگر، این پانصد هزار نفر کسانی هستند که در صورت برخورداری از امکانات درمانی لازم، جان خود را از دست نمی‌دادند.

ماهیبن ماروتاپو، پژوهشگر امپریال کالج دانشگاه لندن و سرپرست این تحقیقات، گفته است که ارزیابی صورت گرفته نشان میدهد که بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث شد تا طی دو سال بعد، آمار مرگ و میر تنها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - او ای سی دی - حدود ۲۶۰ هزار مورد افزایش یابد. این سازمان از ۳۴ کشور پیشرفته و در حال توسعه جهان تشکیل یافته است.

براین اساس، تخمین زده شده است که در سطح جهانی، مرگ و میر مبتلایان به سرطان در همین دوره بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته باشد.

توضیح تصویر،

بحران مالی افزایش نرخ بیکاری و کاهش دسترسی به امکانات درمانی را به همراه آورد

در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش این قبیل مرگ و میرها حدود ۱۶۰ هزار نفر تخمین زده شده و این رقم در ایالات متحده به ۱۸ هزار نفر و در فرانسه به ۱۵۰۰ نفر رسید است. در مقابل، در کشورهای اسپانیا و بریتانیا، که همه به خدمات درمانی دسترسی دارند، آمار مرگ و میر در نتیجه ابتلای به سرطان در این افزایش محسوسی نداشت.

دکتر ماروتاپو گفته است که سرطان از جمله عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است و کشف رابطه بین تغییرات اقتصادی و مرگ در اثر سرطان اهمیت فراوانی دارد.

وی یادآور شده که در سال ۲۰۱۲، حدود هشت میلیون و دویست هزار نفر در سراسر جهان در اثر ابتلای به سرطان جان خود را از دست دادند و افزوده است: "ما کشف کردیم که افزایش نرخ بیکاری با مرگ و میر ناشی از سرطان ارتباط دارد اما دسترسی همگانی به تسهیلات درمانی لازم این رابطه را خنثی می‌کند." به گفته دکتر ماروتاپو، رابطه بین فقدان دسترسی به خدمات درمانی کافی و مناسب و مرگ در اثر سرطان به خصوص در مورد انواعی از این بیماری مانند سرطان پستان، سرطان پروستات و سرطان روده و مقعد مصداق بیشتری دارد.

توضیح تصویر،

در بریتانیا ادامه ارائه خدمات درمانی از افزایش مرگ و میر به دلیل ابتلای به سرطان جلوگیری کرده است

در انجام این تحقیقات، آمار سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در مورد بیش از هفتاد کشور با بیش از دومیلیارد نفر جمعیت در مورد بیکاری، بودجه خدمات درمانی و مرگ و میر درنتیجه سرطان در یک دوره بیست ساله از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ مورد استفاده قرار گرفت.

بررسی این آمار نشان داد که به ازاء هر یک درصد افزایش نرخ بیکاری، مرگ در اثر ابتلای به سرطان به میزان ۰.۳۷ (سی و هفت صدم) در یکصدهزار نفر جمعیت یشتر می‌شود. در مورد بودجه خدمات درمانی نیز، برای هر یک درصد کاهش در این بودجه، آمار مرگ در اثر ابتلای به سرطان به میزان ۰.۰۰۵۳ (پنجاه و سه ده هزارم) در یکصد هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

بررسی این روند بیست ساله نشان داد که بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، میزان مرگ و میر در اثر ابتلای به سرطان افزایشی قابل توجه داشت.

بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ آغاز و به رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان منجر شد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های دولتی را در پی آورد. رکود اقتصادی جهانی هنوز هم به طور کامل از میان نرفته است.