تاجیکستان

Top story group 1

امامعلی رحمان

پایه‌گذاری شهری جدید در شمال تاجیکستان

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، با شرکت در مراسمی به ساختمان شهری جدید در ولایت سغد، در شمال این کشور، پایه گذاشته و پیشنهاد کرده که این شهر "سیحون" خوانده شود. سیحون نام عربی و کهن تر سیردریا، رودی است که از وسط شهر خجند می گذرد.

Top story group 2

Top story group 3

Watch Listen

Photos

گزارش و تحلیل

  • نوروز در تاجیکستان: نماد فرهنگ ملی یا ابزار سیاسی؟

    نوروز در تاجیکستان بیش از آن که یک سنت مردمی باشد یک جشن رسمی است. لااقل در چشم من این طور می‌نماید. جنبه‌های رسمی و تشریفاتی آن امروزها بیشتر از ویژگی‌های سنتی و کهن آن جلوه می‌کند.

  • سمرقند و بخارا، 'کریمه بالقوه است'

    کارشناسان انجمن آسیای میانه‌، یک سازمان غیردولتی که در سوئد ثبت نام شده، بر این باورند که پس از اوکراین از میان کشورهای سابق شوروی ازبکستان می‌تواند صحنه درگیریهای بعدی شود.