نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران

هنگامی که شما از خدمات بی بی سی استفاده می کنید، بی بی سی خود را متعهد می داند که از اطلاعات شخصی شما و خانواده تان حفاظت کند.

به منظور ارائه خدمات کامل به شما، گاهی لازم است اطلاعاتی را از شما کسب کنیم.

هنگامی که شما چنین اطلاعاتی را به ما می دهید، ما بهلحاظ قانونی متعهد هستیم که از اطلاعات شما را طبق قوانین بریتانیا در مورد حافظت از اطلاعات شخصی استفاده کنیم، از جمله قانون موسوم به حفاظت از اطلاعات سال 1998.

سایت ها شامل لینک هایی به سایت های دیگر است که در مالکیت نهادهای ثالث قرار دارند. بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست و استفاده از آن سایت ها با مسئولیت خود شماست.

بی بی سی چه اطلاعاتی از من خواهد خواست؟

وقتی که برای دریافت خدمات مانند خبرنامه ها، مسابقات، گفتگوی زنده و شرکت در بحث هااز بی بی سی ثبت نام می کنید، ممکن است اطلاعات شخصی از شما بخواهیم. این اطلاعات می تواند شامل نام، نشانی ایمیل، نشانی پستی، شماره تلفن یا همراه و یا تاریخ تولد باشد.

وقتی که اطلاعات خود را وارد می کنید، به بی بی سی و ارائه دهندگان خدمات آن، امکان می دهید که سرویس مورد نظر را به شما عرضه کنند.

بی بی سی همچنین از روش ایجاد "کوکی" (cookie) استفاده می کند. "کوکی" حجم کوچکی از اطلاعات درباره ارحجیت های اینترنتی شماست که به ما امکان می دهد وبسایت را طبق علائق شما تنظیم کنیم. می توانید مرورگر اینترنتی خود را طوری تنظیم کنید که کوکی ها را بپذیرد، هنگام ایجاد کوکی آن را اعلام کند و یا اینکه هیچگاه کوکی دریافت نکند.

به همین صورت، ما نشانی اینترنتی (IP address) شما را نیز می گیریم. (نشانی اینترنتی شماره ای است که منحصرا امکان شناسایی یک کامپیوتر خاص یا هر دستگاه دیگری که به شبکه متصل باشد را فراهم می کند).

ما یک نرم افزار تحلیلی برای بررسی نشانی اینترنتی و کوکی به کار می بریم تا امکان استفاده بهتر شما از سایت را فراهم آوریم. این اطلاعات برای گردآوری مشخصات فردی شما در یک محل خاص به کار نمی برد و فایل های تشکیل شده به طور مرتب حذف می شوند.

ما از نشانی اینترنتی شما برای تعیین اینکه دسترسی به سایت از داخل یا خارج از بریتانیا صورت می گیرد نیز استفاده می کنیم.

اگر شانزده سال یا کمتر دارید، پیش از ارائه اطلاعات شخصی تان در سایت بی بی سی، لطفا از پدر و مادر یا ولی خود اجازه بگیرید.

بی بی سی از اطلاعاتی مربوط به من چگونه استفاده خواهد کرد؟

بی بی سی به چندین دلیل از اطلاعات شخصی شما استفاده می کند، از جمله برای مقاصد اداری به منظور ارائه خدمات. در همین راستا، بی بی سی ممکن است در زمینه خدماتی که شما درخواست کرده اید، با شما تماس بگیرد.

ما اطلاعات شما را محرمانه نگه می داریم، به جز در مواردی که آشکار کردن آن طبق قانون لازم یا مجاز باشد.

اگر شما محتوایی را برای سایت بی بی سی بفرستید که توهین آمیز، نامناسب یا اعتراض برانگیز باشد یا اینکه اقدامات اخلالگرانه در سایت بی بی سی انجام دهید، ممکن است بی بی سی از اطلاعات فردی شما برای توقف چنین اقداماتی استفاده کند.

بی بی سی تا چه مدت اطلاعات فردی مرا نگه خواهد داشت؟

ما اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که برای ارائه سرویس مورد نظر لازم باشد، در سیستم خود نگه می داریم. هنگامی که شما مطلب، عکس، فیلم یا هر گونه محتوای دیگری را برای سایت بی بی سی می فرستید، تا زمانی که منطقا بدان نیاز باشد، آن را نگه خواهیم داشت.

برای دیدن متن کامل و به روز شده سیاست بی بی سی در زمینه استفاده از اطلاعات شخصی افراد لطفا به سایت انگلیسی به نشانی زیر مراجعه کنید: