خرج زندگی

ایرانی‌ها در یک دهه گذشته ۱۵ درصد فقیرتر شده‌اند

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد وضع اقتصادی ایرانی‌ها نسبت به ۱۰ سال پیش، ۱۵ درصد بدتر شده

کوچک شدن سفره مردم ایران نسبت به ده سال قبل

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد میزان مصرف سالانه بسیاری از مواد غذایی اصلی از در میان مردم ایران نسبت به ۱۰ سال پیش بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

طبقه متوسط؛ بزرگ‌ترین بازنده تحولات اقتصادی ۱۰ سال اخیر ایران

ررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد رفاه طبقه متوسط ایران در یک دهه اخیر بیشتر از همه افت کرده.

دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در دو دهه اخیر در ایران رو به گسترش بوده است.

افزایش شکاف اقتصادی بین تهران و استان‌های دیگر ایران

شکاف اقتصادی بین تهران و استان‌های دیگر ایران در یک دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.