تماس با ما

بخش فارسی بی‌بی‌سی از نظرهای بینندگان برنامه‏های تلویزیونی، شنوندگان برنامه‌های راديو و مراجعان به سايت بی‌بی‌سی فارسی، استقبال می کند. بی بی سی معيارهای دقيقی برای حصول اطمينان از رعايت بيطرفی و انصاف در ارائه مطالب و گزارشهای خود دارد. لطفاً در صورتی که انتقادی نسبت به رعايت اين مسأله در مورد هر يک از برنامه های بخش فارسی بی‌بی‌سی داريد، ما را از نظر خود آگاه سازيد. آدرس پست الکترونيک ما persian@bbc.co.uk

اگر شکایتی از برنامه ها یا محتوای وبسایت بی بی سی فارسی دارید از طریق این صفحه برای ما بفرستید.

نظرات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمند هستند و به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم خدمات بهتری را برای مخاطبان خود ارائه کنیم.

متأسفانه به دلیل تعداد زیاد مخاطبانی که روزانه با ما تماس می‌گیرند امکان پاسخگویی به تمام مکاتبات وجود ندارد.

نشانی پستی بخش فارسی بی‌بی‌سی در لندن:

BBC Persian

5th Floor

BBC Broadcasting House

Portland Place

London W1A 1AA

United Kingdom

نمابر (فکس) بخش فارسی: ۰۰۴۴۲۰۷۲۴۰۴۶۳۸