سیاست بی بی سی در انضمام پیوندهای اینترنتی

سایت فارسی بی بی سی BBCPersian.com حاوی پیوندهای داخلی (به سایت های بی بی سی) و پیوندهای برونی (به سایت های دیگر) است. بی بی سی در انتخاب پیوندها برای انضمام در صفحات خود، مناسبت آنها با محتوای هر مطلب و علاقه احتمالی مخاطبان را در نظر می گیرد.

پیوندهای برونی هنگام انتشار صفحه اصلی انتخاب و بررسی می شوند اما بی بی سی مسئول محتوای این سایت ها نیست زیرا:

بی بی سی مسئولیتی در قبال تولید و ارائه محتوای این سایت ها ندارد.

بی بی سی قادر به تغییر محتوای آنها نیست.

محتوای این سایت ها ممکن است بدون اطلاع قبلی و جلب موافقت بی بی سی تغییر یابد.

برخی از پیوندهای برونی ممکن است حاوی تبلیغات و ارائه خدمات بازرگانی، از جمله خرید اینترنتی باشد.

بی بی سی تاکید دارد که انضمام پیوندهای برونی در صفحه اصلی به منزله تایید این پیوندها، محتوا و ارائه کنندگان آنها نیست.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون سیاست بی بی سی در مورد انضمام پیوندها به سایت زیر مراجعه کنید (به زبان انگلیسی):