هشتگ خوزستان؛ مخاطبان بی بی سی از مسئولین چه انتظاری دارند؟

هشتگ خوزستان؛ مخاطبان بی بی سی از مسئولین چه انتظاری دارند؟

آیت الله خامنه ای گفته این حرف که وضعیت فعلی نتیجه‌ به فکر نبودن گذشتگان است، کافی نیست و مشکلی را حل نمی‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اخیرا گفته بود که برای مقابله با ریزگردها باید از سالها پیش برنامه ریزی و اقدام می شد. مصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، این بحران را ناشی از سومدیریت چهل پنجاه سال گذشته در ایران و کشورهای همسایه خوانده بود و گفته بود در کوتاه مدت قابل رفع نیست، اما می توان عوارض آن را به حداقل رساند. اما در شبکه های اجتماعی هشتگ خوزستان چقدر مورد توجه قرار گرفته ومخاطبان بی بی سی از مسئولین چه انتظاری دارند؟