اظهارنظر: اخراج رانیری؛ نمک‌نشناسی و دستپاچگی یا ضرورتی برای بقا در لیگ برتر؟