'طرح جامع حمایت از کودکان' در افغانستان

'طرح جامع حمایت از کودکان'در افغانستان

حکومت افغانستان، برای نخستین بار پیش‌نویس قانونی را برای مبارزه با پدیده 'بچه‌بازی' و آزار جنسی کودکان تدوین کرده است. قبلا در قوانین افغانستان تعریف مشخصی از بچه‌بازی وجود نداشت و برای عاملان آن هم مجازاتی در نظر گرفته نشده بود. مقام‌های وزارت عدلیه/دادگستری می‌گویند این طرح زیر عنوان "طرح جامع حمایت از کودکان" تدوین شده است.

نظر شما در مورد پدیده بچه بازی و پیش نویس قانون مبارزه با کودک آزاری در افغانستان چیست؟ پدیده بچه بازی چقدر در منطقه شما رواج دارد؟

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که در این طرح،بچه‌بازی جرم پنداشته شده است و جزای آن را قانون جزای افغانستان مشخص می‌کند.او همچنین تاکید کرد که در بهتر سازی این طرح با علمای دینی و حقوق‌دانان مشورت خواهد شد.این طرح از سوی شورای وزیران تایید شده است و باید برای تصویب به مجلس نمایندگان برود؛ بعد از توشیح آن از سوی رئیس جمهوری اجرایی خواهد شد.

به نظر شما دولت افغانستان چقدر قدرت اجرایی شدن قانون مبارزه با کودک آزاری را دارد؟ آیا تا به حال شاهد برخورد دولت برای جلوگیری از کودک آزاری در مناطق مختلف افغانستان بوده اید؟ آیا نفس وجود این قانون می تواند از گستردگی پدیده بچه بازی در افغانستان کم کند؟

تماس با نوبت شما:

تلفن‌: ۰۰۷۸ ۷۶۵ ۲۰۷ ۰۰۴۴

پیامک: ۰۰۴۴۷۸۶۰۰۶۳۳۳۳

ایمیل: shoma@bbc.co.uk

تلگرام: bbcshoma@

فیسبوک: facebook.com/bbcshoma

توییتر: bbcshoma@