جنجالی بر سر لیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران

جنجالی بر سر لیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران

لیست منتشر شده اصلاح طلبان برای پنجمین دوره #شورای_شهر تهران بگو‌مگوهایی را در شبکه های اجتماعی براه انداخته. بخشی از این واکنشها را ببینید.