جنجالی بر سر لیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجالی بر سر لیست اصلاح طلبان شورای شهر تهران

لیست منتشر شده اصلاح طلبان برای پنجمین دوره #شورای_شهر تهران بگو‌مگوهایی را در شبکه های اجتماعی براه انداخته. بخشی از این واکنشها را ببینید.