خواسته زنان ایرانی از رییس جمهور منتخب چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواسته زنان ایرانی از رییس جمهور منتخب چیست؟

این ویدیو گزیده‌ای از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد انتظارات آنان از رئیس جمهور منتخب نسبت به امور بانوان را نمایش می‌دهد.