#شما: موج اخیر گرما در ایران و جهان

موج گرمای اخیر مشکلاتی را برای مردم کشورهای مختلف از جمله ایران ایجاد کرده است. در این ویدیو برخی از اخبار، مشکلات و واکنش‌ها را مرور کرده‌ایم.