#شما؛ توزیع مواد مخدر دولتی، مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

#شما؛ توزیع مواد مخدر دولتی، مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

در پی انتشار خبر توزیع مواد مخدر دولتی به معتادان در ایران، مخالفان و موافقان این طرح اظهار نظر کردند. توزیع دولتی مواد مخدر هم در ایران قبل از انقلاب اجرا شده، هم در بسیاری از کشورهای دیگر. یکی از نمونه‌های موفق اجرای این طرح مربوط به کشور پرتغال است. در این ویدیو ببینید که چگونه این طرح در پرتغال اجرا شده و همچنین مخالفان و موافقان اجرای طرح در ایران چه می‌گویند.