#شما؛ استقلال و "داش علی منصوریان"

#شما؛ استقلال و "داش علی منصوریان"

تا همین چند وقت پیش هوادارن استقلال او را "داش علی منصوریان" صدا می‌کردند. حالا از او می‌خواهند "همین امشب برود تا آسوده بخوابند." به نظر شما دلیل عملکرد ضعیف تیم فوتبال استقلال تهران چیست؟