#شما؛ آیا آلودگی هوای تهران برای شما عادی شده است؟

یکی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده تعداد قربانیان آلودگی هوای تهران معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس ۵۰۰ نفره در هر هفته می‌باشد. شما چه راهکاری در نظر گرفته‌اید که هم کمتر آسیب‌ ببینید و هم به کاهش آلودگی هوا کمک کنید؟