#شما؛ شرایط یک شهر ایده‌آل برای زندگی چیست؟

۳۱ اکتبر هر سال به عنوان روز جهانی شهرها مشخص شده است. از شما خواسته بودیم ویژگی‌های یک شهر ایده‌آل را بگویید. در این ویدیو بخشی از جواب‌های مخاطبان را بشنوید.