#شما؛ چه کسی مسئول کودکان کار و خیابان است؟

مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته در جریان طرح جمع‌آوری کودکان کار، مددکاران بهزیستی با ۴۰۰ کودک گفتگو کرده‌اند و مشخص شده که ۹۰ درصد آنها مورد تعرض قرار گرفته‌اند