#شما؛ آیا دید جامعه ایران به طلاق تغییر کرده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ آیا دید جامعه ایران به طلاق تغییر کرده؟

در برنامه #شما از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی سوال کردیم آیا دید جامعه ایران به طلاق در سال‌های گذشته تغییر کرده است؟ در این ویدیو نظر تعدادی از آنان را بشنوید.