#شما؛ تجربه شما از دلایل طلاق و تاثیرات آن

از شما خواسته بودیم اگر تجربه طلاق را دارید برای ما بگویید دلیل آن چه بوده و چه تاثیری در زندگی شما و اعضای خانواده‌تان داشته است. در این ویدیو برخی از این تجربیات را بشنوید.