#شما؛ آیا روند الگوسازی در ایران تغییر کرده است؟

#شما؛ آیا روند الگوسازی در ایران تغییر کرده است؟

چند روز پیش خبر درگذشت «دهقان فداکار» ظرف چند ساعت شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان را پر کرد. ریزعلی خواجوی (با نام واقعی ازبرعلی حاجوی) برای چند نسل از ایرانیانی که داستان فداکاری او برای نجات مسافران یک قطار را در کتاب درسی مدارس خوانده اند، الگو بود.