#شما؛ "ایرانی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهانند"

#شما؛ "ایرانی‌ها عصبانی‌ترین مردم جهانند"

موسسه گالوپ در گزارش سال ۲۰۱۷ خود درباره وضعيت حسی مردم جهان، مردم ایران را در کنار مردم عراق و مردم سودان جنوبی به‌عنوان عصبانی‌ترین مردم جهان معرفی کرد. چه چیزهایی در خانه و اجتماع شما را عصبانی می‌کند؟ شما موقع عصبانیت چطور برخورد می‌کنید؟