#شما؛ آیا آلودگی هوا، مردم کابل را بیشتر از مشکلات امنیتی تهدید می‌کند؟

#شما؛ آیا آلودگی هوا، مردم کابل را بیشتر از مشکلات امنیتی تهدید می‌کند؟

زمستان‌های سرد کابل با در دسترس نبودن سوخت‌های مناسب سخت‌تر هم می‌شود. بعضی از مردم برای گرم کردن خود لاستیک خودرو می‌سوزانند. مسئولین اما می‌گویند ذرات معلق در هوا نسبت به ۲ سال گذشته نصف شده است.