#شما؛ "ذرات پلاستیک وارد چرخه غذایی ما شده‌اند"

#شما؛ "ذرات پلاستیک وارد چرخه غذایی ما شده‌اند"

سالانه نزدیک به هشت میلیون تن پلاستیک وارد دریاها می‌شود و برآورد شده که هشتاد درصد زباله‌های اقیانوس، پلاستیک است. از شما پرسیده بودیم وضعیت زباله‌های پلاستیکی در منطقه شما چگونه است و شما برای کاهش زباله‌های پلاستیکی چه کار می‌کنید