#شما، تجربه‌های شما از زلزله

#شما، تجربه‌های شما از زلزله

از زلزله رودبار تا زلزله دیشب ملارد، مخاطبان ما از تجربه‌شان برای ما پیام فرستادند.

در این ویدیو بخشی از این پیام‌ها را ببینید و بشنوید.