#شما؛ نظر برخی از مخاطبان درباره واکنش اصلاح‌طلبان به وقایع اخیر ایران

#شما؛ نظر برخی از مخاطبان درباره واکنش اصلاح‌طلبان به وقایع اخیر ایران

موضع‌گیری گروهی از اصلاح‌طلبان ایران در برابر اعتراضات اخیر با اعتراض بسیاری از بدنه اصلاح‌طلبان و حمایت کنندگان از آن‌ها در انتخابات شوراها و مجلس و ریاست جمهوری روبرو شد. نظر برخی از مخاطبان ما درباره موضع‌گیری گروهی از اصلاح‌طلبان را بشنوید.