#شما؛ کاهش بی‌سابقه ارزش افغانی در برابر دلار

#شما؛ کاهش بی‌سابقه ارزش افغانی در برابر دلار

از زمان چاپ پول جدید در افغانستان ارزش افغانی در برابر دلار تا این حد کاهش نیافته بود. بانک مرکزی افغانستان این نوسان را نگران کننده نمی‌داند. اما تاثیر زیادی بر زندگی روزمره مردم دارد.