#شما؛ واکنش برخی مخاطبان به صحبت‌های دیشب روحانی

#شما؛ واکنش برخی مخاطبان به صحبت‌های دیشب روحانی

#شما؛حرف‌های برخی مخاطبان در مورد توضیحات آقای روحانی پیرامون گرانی، موسسات مالی و اعتباری و رفع فیلترینگ.